Etableringspartner hyr ut 2 300 kvm i logistikområdet Pilängen i Örebro

Padeldöden har vart ett faktum under åren 2022 och 2023, men i varje kris finns det alltid möjligheter. Etableringspartner har därför haft i uppdrag att hyra ut Padelfirsts ytor i området Pilängen i Örebro. Projektet gick ut på att med hjälp av en ny hyresgäst omvandla den tidigare padelhallen till en lokal som lämpar sig för lager och logistik. Lokalen omfattar en LOA om ca 2 300 kvm med tillhörande markytor om 1 000 kvm.

Vi är glada att kunna meddela att det norska bolaget Griptel blir lokalens nya hyresgäst från och med den 1:a juli 2023. Griptel är ett företag som designar och tillverkar monterinsutrustning i stål och detta blir företagets första etablering i Sverige.

Samarbetet med Etableringspartner har fungera mycket bra med en många intressanta spekulanter. Etableringspartner har även haft en tanke på att hyresgästen ska passa in i fastigheten och dess förutsättningar på ett bra sätt. De har haft synen på att etableringen ska vara en bra affär för fastighetsägaren och att hyresgästen ska trivas och vara långvarig i lokalen.

Anders Jacobson
VD på Controllern i Nerike AB

2560 1705 Etableringspartner