Etableringspartner inleder ett nytt samarbete med Regio i Eskilstuna

Vi är glada över att kunna meddela vårt senaste och största samarbetsavtal hittills med Fastighets AB Regio och Mälarstaden Asset Management.

 

Etableringspartner har fått förtroendet av Regio att, tillsammans med den lokala förvaltningspartnern Mälarstaden Asset Management, ombesörja lokalförmedlingen av de vakanta lokalerna i Eskilstuna. Uppdraget omfattar samtliga fastigheter som ägs av Regio i Eskilstuna. Dessa fastigheter, huvudsakligen belägna i stadskärnan, omfattar en variation av butiker, kontor samt vård- och utbildningslokaler.

 

Vi upplever att flera företag i Eskilstuna ser sig om efter nya lokaler. En av anledningarna är att många företags arbetssätt har förändrats genom den digitalisering som satte fart i samband med pandemin – förändrade arbetssätt kan kräva förändrade lokalbehov. Samtidigt ser vi att arbetsplatsen, som mötesplats, får allt större betydelse för många företag.

Genom samarbetet med Etableringspartner får vi större fokus på och mer kunskap om marknadens förändrade lokalbehov.

Pontus Rode
Mälarstaden Asset Management

 

Det finns en enorm potential i dessa fastigheter och vi ser med stor entusiasm fram emot att tillsammans med Regio och Mälarstaden skapa en ännu mer attraktiv och levande stadskärna i Eskilstuna. 

Aram Kevorkov
Etableringspartner

2560 1920 Etableringspartner