Irsta företagspark i Västerås 100% uthyrt

Etableringspartner har haft förtroendet att arbeta med uthyrningen av Irsta Företagspark i Västerås som ägs av Active Fastigheter.

Området består av lager och lättindustrifastigheter. Genom ett samarbete mellan Etableringspartner och Active Fastigheter är området nu 100% uthyrt. Etableringspartner har vart involverade och förmedlat totalt ca 2 200 kvm LOA och 1 100 kvm mark fördelat på olika lokaler för olika verksamheter. Totalt har det gjorts 7 olika uthyrningar i området.

Etableringspartner har varit en professionell och aktiv partner, som med stor målmedvetenhet och framgång kontrakterat nya Hyresgäster till våra fastigheter.

Mikael Wallner, Vd Active Fastighet AB.

2560 1707 Etableringspartner